L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), en representació de 83 mitjans d'informació espanyols, entre ells el grup Premsa Ibèrica, ha presentat una demanda contra Meta pel seu continuat sistemàtic i massiu incompliment de la normativa europea de protecció de dades, en el període transcorregut entre el 25 de maig de 2018 i fins a, almenys, el 31 de juliol de 2023. Els editors al·leguen que, segons es desprèn de les diferents resolucions de les autoritats europees competents, Meta ha incomplert de forma reiterada la legislació comunitària en ignorar el requeriment normatiu que els ciutadans han de consentir la utilització de les seves dades per al perfilat de publicitat. En concret, aquesta demanda podria estendre's per la persistència de Meta, segons es deriva del requeriment formulat el passat 27 d'octubre pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Segons el parer dels demandants, el comportament de Meta determina que el 100% dels ingressos del gegant tecnològic derivats de la venda de publicitat segmentada "han estat obtinguts d'una forma il·legítima". La utilització sistemàtica i massiva de dades personals dels usuaris de les plataformes de Meta, "rastrejats sense el seu consentiment en tota la seva navegació digital, haurien permès a la companyia americana oferir en el mercat la venda d'espais publicitaris a partir d'un avantatge competitiu il·legítimament obtingut". Per això, els demandants reclamen al gegant tecnològic una indemnització de 550 milions d'euros.

El president d'AMI, José Joly Martínez de Salazar, ha destacat la importància d'aquesta acció sense precedents, que posa de manifest com "el gegant tecnològic ha construït la seva posició de domini en el mercat de la publicitat menyspreant la normativa concebuda per a protegir el dret fonamental a la intimitat dels ciutadans europeus, i generant un perjudici evident per als mitjans d'informació espanyols fins al punt de posar en risc la seva sostenibilitat i, per tant, la qualitat democràtica del país".

Així mateix, el president d'AMI ha subratllat que, segons dades publicades recentment pel Ministeri d'Economia, els mitjans d'informació són el segon sector més digitalitzat de l'economia espanyola, només superat per les pròpies companyies tecnològiques. Aquestes dades certifiquen que "els mitjans d'informació són pioners en digitalització a Espanya i que obtenen un posicionament excel·lent en l'àmbit digital fruit de la seva innovació constant i del seu esforç inversor, a pesar que el domini de l'ecosistema digital per les grans plataformes impedeix als mitjans obtenir una justa monetització".

L'AMI fa també una crida als anunciants del sector públic i privat perquè "confiïn les seves campanyes de publicitat a mitjans segurs, fiables i responsables, respectuosos amb els drets dels ciutadans i que apostin per fomentar la qualitat democràtica d'Espanya, tot això en coherència amb les seves polítiques en matèria d'ESG".

La direcció de l'acció desenvolupada pels mitjans espanyols ha estat encarregada al despatx d'advocats dirigit pel catedràtic de Dret Processal Nicolás González-Cuéllar.