Aquest és el cognom més llarg d'Espanya: registrat amb 25 lletres

Aquest és el cognom més llarg d'Espanya: registrat amb 25 lletres

Aquest és el cognom més llarg d'Espanya: registrat amb 25 lletres / .

Lola Gutiérrez

Espanya aglutina una gran varietat de cognoms de procedències i formes molt diverses. Tothom coneix a un Rodríguez, González, Fernández o López, però també existeixen apel·latius menys comuns. A més, la convivència entre comunitats de diferent origen i amb llengües i dialectes ben diferenciats permet la preservació d'alguns cognoms únics.

El més singular de tots ells sigui, potser, el que figura en el registre de la localitat mallorquina de Sant Llorenç des Cardessar, on 24 lletres formen el cognom més llarg del nostre país en l'actualitat. Amb tot, el rècord segueix encara en mans d'un cognom basc, els més llargs per tradició, amb un total de 25 lletres.

Cognom més llarg d'Espanya

Actualment, Ottovordemgentschenfelde és el cognom més llarg d'Espanya. Amb un total de 24 lletres, aquest apel·latiu, registrat a Mallorca, segueix al nom de Jürgen, un arquitecte que habita a l'illa i el cognom de la qual té origen centreeuropeu.

Sense anar més lluny, el posseïdor del rècord continua sent Pagatzaurtunduagoienengoa, apel·latiu d'Euskadi que, no obstant això, no figura en cap dels registres actuals.

A destacar, també Garrogerrikaetxebarria i les seves 22 lletres, que figuren com l'altra marca a batre si parlem de longitud de cognoms en l'actualitat, amb 18 persones amb aquest cognom, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.