Una cançó creada per Generació DM inspirada en el joc de moda.