Imatges dels pagesos de la regió central concentrats al Sucre (Vic), de la marxa lenta cap a Gurb.