La consellera d'Educació, Anna Simó, explica que s'assumeixen bona part de les propostes del Grup Impulsor i menciona quines s'aplicaran ja el curs vinent tot i la pròrroga pressupostària