Les obres de la variant de Sagàs, a la carretera C-62, ja estan en marxa. Imatges de la primera visita d'obres per part de polítics de la zona i membres de la Generalitat. Darrera seu, terrenys per on passarà el traçat.