Imatges de recurs de la companyia Moscú Teatro fent la residència artística a la Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous.