El director general d'Abacus, Oriol Soler, explica la nova empresa, comenta que creen un conglomerat editorial i parla de l'organigrama de l'empresa; El futur president d'Abacus Futur, Jaume Roures, diu que volen que sigui un punt de referència de la cultura catalana i assenyala que han fet un eforç important per comprar Enciclopèdia.