Els protagonistes de l'ascens també van voler celebrar la consecució amb l'edició d'un acurat vídeo commemoratiu