Imatges de l'entrega del rellotge a la propietària.