La Generalitat crea un grup de treball per identificar edificis a Catalunya construïts amb materials inflamables

Impulsat pel Departament de Territori, estarà format per representants dels col·legis d'arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials, del món local, la UPC i l'ITeC

Els dos blocs incendiats a València

Els dos blocs incendiats a València / Centre Coordinació Emergències de la Generalitat Valenciana

Redacció

La Generalitat crearà un grup de treball per identificar si hi ha edificis a Catalunya amb revestiments de façanes construïts amb materials inflamables. Es constituirà el 5 de març i en formaran part expertsen la matèria i té com a objectiu desenvolupar els treballs necessaris per a la prevenció de les possibles problemàtiques amb les façanes ventilades abans de l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), el 2006. Aquest grup es constitueix a proposta del Departament de Territori i arran del devastador incendi de l'edifici d'habitatges de València, a partir d'un foc que es va propagar ràpidament per la façana de l'edifici, construïda amb materials combustibles en el seu revestiment exterior.

El grup de Treball estarà format per representants del Departament de Territori, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB), el Col·legi d'Enginyers Industrials (CEI), amb coneixements específics en instal·lacions i també sobre l'aplicació de la normativa contra incendis, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) i l'Associació Catalana de Municipi i la Federació Catalana de Municipis com a representants dels ens locals, que gestionen les llicències d'obres.

Aquest grup d'experts treballarà per definir les accions i mesures pertinents en relació a la problemàtica que poden tenir els edificis construïts a Catalunya de tipologia similar al sinistrat a València. Des del 29 de març de 2006, el Codi Tècnic vigent obliga a comunicar tant l'inventari dels materials com la documentació dels projectes constructius als col·legis professionals. El CTE és el marc normatiu pel qual es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els edificis, inclos