El president del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé, ha explicat que ja han començat a resoldre algunes de les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en la gestió de diverses contractacions l'any 2019, quan era president Josep Lara. L'informe de l'ens deia que va haver-hi un "fraccionament indegut" d'un contracte i l'incompliment de la normativa durant la contractació d'assegurances per un import de 34.150 euros. Sobre les assegurances, Caballé ha dit que en aquest nou mandat s'han adherit a l'acord marc de l'ACM sobre contractació d'assegurances i, per tant, és una qüestió que està en vies de resoldre's. Caballé també deixa clar que l'informe no té "una implicació legal directa".

Un altre aspecte que apunta la Sindicatura al seu informe té a veure amb el contracte de residus d'escombraries. Sobre aquest aspecte, Caballé diu que la licitació del contracte a dia d'avui està "impugnada per un particular" i fa tot just una setmana hi ha hagut una resolució favorable al Consell Comarcal. "Estem fent les modificacions oportunes per millorar el servei i també que sigui més eficient sense haver d'apujar les taxes", exposa Caballé.

El president de l'ens comarcal diu que es tracta d'irregularitats que el nou govern comarcal ja tenia detectades i que hi estan posant solució. Amb tot, Caballé ha dit que el Consell Comarcal del Berguedà dona servei a 31 municipis amb "realitats molt diferents" i ha explicat que els tècnics són molt versàtils i fan diverses contractacions a l'hora. "Estem fent passos per muscular-nos com a administració però no es pot posar el mateix barem que es fa servir per ajuntaments com el de Barcelona", exposa.