L'expresident del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara (Junts) -que ho va ser des de l’octubre del 2018 fins al juliol d’enguany-, ha atribuït una contractació irregular del Consell l’any 2019 a «un error comès sense la voluntat de fer cap irregularitat». 

Tal com informava aquest dimecres Regió7, la Sindicatura de Comptes ha fet públic un informe on es detecten irregularitats en l’exercici del 2019 del Consell Comarcal del Berguedà. Segons l’òrgan fiscalitzador, hi va haver un “fraccionament indegut” d’un contracte i l’incompliment de la normativa durant la contractació d’assegurances.

El Consell Comarcal no va realitzar cap procediment de licitació per a l’expedient relatiu a la contractació d’assegurances, malgrat que l’import contractat a l’exercici 2019 va ser de 34.150 euros. En aquest contracte es va detectar una incidència relacionada amb la contractació successiva per cobrir necessitats recurrents o previsibles.

Aquesta incidència donava com a resultat l’elusió dels principis de publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte i un incompliment de la normativa de contractació. A més en aquest contracte també es va incomplir la prohibició de subscriure contractes amb un mateix contractista que individualment o conjuntament superessin els valors màxims autoritzats per a aquest tipus de contractes.

Una detecció per part de la Sindicatura de Comptes que Josep Lara ha reconegut i ha dit que quan en van ser coneixedors van «posar fil a l’agulla per resoldre la irregularitat» amb «un traspàs de les assegurances a l’Associació Catalana deMunicipis (ACM), una entitat municipalista que representa els interessos del món local «fent, per exemple, licitacions en bloc», ha explicat Josep Lara. D’aquesta manera, segons l’expresident del Consell Comarcal del Berguedà, «vam corregir la irregularitat relativa a les assegurances». Lara ha expressat que l’informe de la Sindicatura de Comptes va ser una alerta per «millorar els procediments i la gestió dels serveis del Consell». 

L’informe de la Sindicatura de Comptes és una fiscalització d’ofici que s’acompanya d’un seguit de recomanacions, com ara planificar amb el temps suficient la tramitació de les noves licitacions per renovar els contractes, i revisar els subministraments i serveis recurrents periòdicament per trobar el procediment més adequat per a la seva licitació. 

Josep Lara ha apuntat que «es van tenir en compte les recomanacions per anar fent totes les millores necessàries». L’informe, tot i que s’ha fet públic aquesta setmana per part de la Sindicatura, ja es va emetre als ens afectats fa uns mesos i «no ha tingut recorregut més enllà de les recomanacions». No hi ha hagut cap responsabilitat judicial, segons Lara.