L'índex general de producció industrial (IPI) va baixar un 4% interanual a l'abril, taxa 9,4 punts inferior a la de març i la reculada més gran des del gener del 2021, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb la caiguda de l'abril, la producció industrial retorna a taxes interanuals negatives després d'haver registrat al març un augment del 5,4%. La producció de la indústria de béns de consum durador va ser la que més va baixar en el quart mes de l'any, amb un descens interanual del 9,9%. Els segueixen els béns intermedis (-6,5%); els béns de consum no durador (-4,6%); l'energia (-2,1%), i els béns d'equip (-0,6%).

Per branques d'activitat, les que més van reduir la seva producció en taxa interanual van ser la indústria de la fusta i el suro (-23,9%); la indústria del cuir i del calçat (-18,2%); la confecció de peces de vestir (-13,7%) i la indústria del paper (-13,4%).

Entre els ascensos, els més pronunciats els van anotar altres indústries extractives (+41,8%); indústries extractives (+39,4%) i la fabricació d'un altre material de transport (+17%). Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la producció industrial va baixar el 0,9% a l'abril en comparació amb el mateix mes del 2022, taxa 5 punts inferior a la del març.

La producció industrial va baixar a l'abril en taxa interanual en 14 comunitats autònomes, es va mantenir en Comunitat Valenciana i només va pujar a Canàries (+2,4%) i Galícia (+0,1%). Els descensos més importants es van registrar a La Rioja (-11,5%), Aragó (-9,2%), Extremadura (-8,6%), Murcia (-7,5%) i Astúries, on la producció del sector industrial va retrocedir el 7,4% respecte a abril del 2022.

En termes mensuals (l'abril respecte del març) i dins de la sèrie corregida, la producció industrial va baixar l'1,8%, la caiguda mensual més important des del març del 2022, quan va retrocedir el 2,7%.

Per branques d'activitat, les baixades mensuals més elevades de la producció en la sèrie corregida van correspondre a la indústria del tabac i altres indústries extractives (-8,1% en tots dos casos) i la fabricació de mobles (-5,7%).

Per contra, els increments mensuals més elevats de la producció els van experimentar la fabricació d'altre material de transport (+4,6%); la indústria del cuir i del calçat (+3,6%), i les coqueries i refínació de petroli (+2,1%).