Estàs pagant un lloguer? Beneficia't de les ajudes del Govern

Fins a final d'any no et podran apujar més d'un 2% el preu de l'habitatge de lloguer en la seva revisió

Viure de lloguer: ajudes

Viure de lloguer: ajudes / @ rawpixel.com

El lloguer a un preu assequible, ara per ara, no existeix. Cada any està apujant més el preu del lloguer i segons la zona en la qual busquis habitatge, la despesa se't duplicarà o triplicarà. Tot i això, ja hi ha comunitats autònomes que fa un temps estan prenent mesures per evitar aquests excessos en els preus dels lloguers. A més, el Govern està optant per adoptar més mesures envers aquesta situació.

Catalunya, el 22 de setembre de 2020 va fer entrar en vigor la 'Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge', la qual té la funció de moderar el preu dels lloguers en zones on hi ha dificultat per trobar habitatge, per l'alta demanda i ocupació. Aquesta llei només és efectiva per a noves contractacions.

El Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional alguns articles d'aquesta llei: la Llei 11/2020, de 18 de setembre

Ajudes econòmiques pel lloguer

Ajudes econòmiques pel lloguer / freepik

Per tal de fer front a una pujada de preus que cada vegada és més evident i fa més difícil poder accedir a un habitatge digne, el Govern d'Espanya ha establert com a màxim un 2% en la pujada del preu del lloguer quan es faci la revisió del contracte d'arrendament fins a final d'aquest any.

A part d'aquesta mesura, també s'ha obligat a prorrogar els contractes dels inquilins que expiraven abans del 30 de juny, sempre que, l'inquilí volgués i durant un període de 6 mesos més. L'única excepció envers aquesta normativa és que el propietari necessiti el domicili llogat com a allotjament propi o per algun dels seus familiars o parella.

Més mesures per fer front a un lloguer assequible

Si estàs de lloguer, tens uns ingressos baixos i el preu de l'habitatge no et costa més de 600 euros, et podràs beneficiar de certes ajudes econòmiques. Això ho regula cada comunitat autònoma, segons uns barems. Us deixem l'enllaç perquè pugueu veure les ajudes i les condicions.

I en el cas que visquis en un habitatge de lloguer com a inquilí de forma habitual i permanent, i tinguis uns ingressos anuals de fins a tres vegades l'IPREM, quatre vegades l'IPREM per a famílies nombroses o persones amb discapacitat i, cinc vegades l'IPREM per a famílies nombroses amb règim especial i amb persones de diversos graus de discapacitat, podràs accedir al 'Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025'.