El ple va donar compte de l'informe de seguiment del pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa que situa el cost global fins ara en 4.844.340, prop de cent mil euros més que el pressupost que es va comptabilitzar al mes de febrer.

La revisió de les dades que consten en aquest informe de març constaten que hi ha molts pocs canvis en relació a l'anterior.

El cost global del Pla creix 83.557 euros en relació al febrer i se situa en 4.844.340 euros. Segons aquestes dades, l'Ajuntament continua assumint la major part del cost de les mesures fins arribar a 2.725.213,49 euros (56,26% del total), tant per l'aportació de 2.188.004,72 euros de recursos ordinaris (45,17%) com pel descens d'ingressos de 537.208,77 euros que s'ha patit per les bonificacions fiscals i l'aturada d'alguns serveis (11,09%), tot i que en aquest últim concepte encara caldrà comptabilitzar el cost afegit d'algunes concessions el moment que es faci la liquidació -en aquest informe s'inclou la de les llars d'infants municipals- i el cost derivat d'algunes bonificacions i reduccions de les taxes municipals.

La Generalitat, amb 1.182.928,26 euros (24,42%), és la segona administració que més diners ha aportat al Pla, encara per davant de la Diputació de Barcelona, que aquest mes augmenta la seva aportació a 907.669,87 euros (18,74%).