TransFeina, una acció per millorar la inserció laboral de les persones trans al Bages

S’adreça a qui tingui dificultats per trobar feina relacionades amb la seva identitat, expressió de gènere i la seva preferència sexual

Acció del dia de la visibilització trans

Acció del dia de la visibilització trans / Arxiu/AJM

Redacció

L’Ajuntament de Manresa, a través del Punt d’Assessorament laboral LGTBI de ProManresa i el Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI, i el Consell Comarcal del Bages han engegat el projecte TransFeina, que té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de les persones trans a la comarca i sensibilitzar i visibilitzar aquesta realitat.

La iniciativa, que té el suport de la Diputació de Barcelona, s’adreça a persones trans i a altres persones del col·lectiu LGTBI+, residents al Bages, que tinguin dificultats d'inserció al mercat laboral relacionada amb la seva identitat i/o expressió de gènere o la seva preferència sexual.

Actualment, les persones trans tenen més dificultats per accedir al mercat de treball. El desconeixement social genera molts estereotips i prejudicis cap a aquest col·lectiu, fet que dificulta la seva contractació i pot provocar entorns de treball hostils i situacions d’assetjament o discriminació. Segons la European Union Agency for Fundamental Rights, un 37% de persones trans es van sentir discriminades durant el procés de recerca de feina.

Es farà un estudi de la situació del col·lectiu

És per aquest motiu que l’Ajuntament i el Consell han impulsat TransFeina. ­­­En el marc del projecte, també es farà un estudi de la situació del col·lectiu trans al Bages i la seva vinculació amb el mercat laboral, per determinar quines són les seves necessitats per accedir-hi així com les dificultats de les empreses a l’hora de contractar.

També es farà una àmplia difusió del programa per donar-lo a conèixer tant entre persones potencialment beneficiàries com entre tots els serveis locals d’ocupació i altres serveis que treballen amb el col·lectiu LGTBI+, a més a més d'accions de prevenció i sensibilització. 

El projecte, a més, preveu accions dirigides a les empreses. Així, es farà una tasca de prospecció destinada a buscar empreses que vulguin contractar persones trans i es donarà suport a aquelles que vulguin realitzar un pla d'igualtat intern, que inclogui també la diversitat afectiva, sexual i de gènere. També s'oferiran formacions en aquesta temàtica.

Igualtat de tracte i d’oportunitats

El projecte té en compte la llei catalana que garanteix els drets del col·lectiu LGTBI+ i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La llei té la finalitat d’establir les condicions per les quals els drets de les persones LGTBI+ siguin reals i efectius, facilitar-los la participació i representació en tots els àmbits de la vida social i contribuir a la superació dels estereotips que afecten negativament la percepció social d’aquest col·lectiu.

En matèria d’ocupació, la llei determina que les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats de les persones LGTBI+ i adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. A més, remarca l’obligatorietat d’impulsar accions i mesures de difusió i sensibilització que garanteixin la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació a les empreses.