L’escalfor propvinent de les aigües residuals que circulen pel torrent de Sant Ignasi de Manresa, s’aprofitarà per escalfar l’aigua de les piscines municipals. Es tracta d’un projecte innovador que combina diverses fonts renovables que es calcula que aportarà el 70 % d’energia que necessita la instal·lació esportiva.

El Torrent de Sant Ignasi discórrer al llarg de tota la Via de Sant Ignasi per acabar a la depuradora, on l'aigua es neteja per tornar al riu.

El projecte combina geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia per reduir la despesa energètica actual. Ha obtingut una subvenció de prop de 400.000 euros dels fons europeus Next Generation.

L’element innovador és l’esmenat ús de l’escalfor provinent de les aigües residuals a través de la hidrotèrmia.

L’elevat consum de gas natural per escalfar l’aigua dels vasos de les piscines, així com la calefacció i l’aigua calenta de les dutxes, suposa una important despesa econòmica i ambiental per a les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella.

És per això que es va demanar una subvenció per portar a terme un projecte de canvi del motor de cogeneració per altres fonts d’energia renovables que reduïssin aquest impacte.

La proposta presentada, i que ha obtingut la segona millor puntuació en la resolució de la subvenció, és la que combina l'esmentada energia provinent de l’aerotèrmia, la geotèrmia i la hidrotèrmia.

Aquest projecte suposarà una reducció del 45% dels costos energètics de la instal·lació, i una reducció del 55% d’emissions de CO2 a l’ambient, unes 590 tones a l’any.

La idea de la proposta, a part d’aportar una reducció de la despesa energètica de la instal·lació, també es vol convertir en un projecte reproduïble a altres instal·lacions de la ciutat.

El projecte presentat té un cost total d’1.181.437,62 euros, dels quals 392.733,21 provindran dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a través de la convocatòria RenoCogen, destinada a impulsar projectes de producció d’electricitat o calor amb energies renovables.

L'empresa pública Aigües de Maresa gestiona les Piscines Municipals Manel Estiarte de Manresa.