L'Ajuntament de Manresa torna a pagar mig milió en factures indegudes tot i dir que era "excepcional"

En un mes els reconeixements extrajudicials de crèdit d'ERC, PSC i Impulsem sumen un milió d'euros

Imatge del ple de desembre

Imatge del ple de desembre / Francesc Galindo

Francesc Galindo

Francesc Galindo

En el ple de l'Ajuntament de Manresa del mes de novembre, l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem va aprovar un Reconeixement Extrajudicial de Crèdit (REC) de més de mig milió d’euros assegurant que es tractava d’un fet «excepcional». L'excepcionalitat, però, ha quedat desmentida en el ple de desembre amb mig milió més per pagar factures compromeses «indegudament».

En el primer cas sumaven 508.000 euros dels quals 461.000 per subministraments de llum i gas, que a causa de les grans fluctuacions de preus havia calgut suplementar. Altres eren factures de menor volum, totes d’enguany.

En el segon cas va tornar a ser el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, el que va fer saltar l'alarma.

Ramon Bacardit va afirmar que la nova tongada de factures indegudes sumava 507.000 euros dels quals 445.000 euros per pagar els subministraments de llum i gas. 

La Interventora de l’Ajuntament de Manresa, en exercici de les seves funcions va tornar a objectar que es tractava "d’obligacions econòmiques indegudament adquirides" i, conseqüentment, va acordar la suspensió de la tramitació dels expedients fins a l’esmena d’aquestes deficiències.

Amb posterioritat es van tramitar informes preceptius del servei gestor, informe jurídic, informe de l’òrgan interventor i una resolució d’alcaldia que aprovava la liquidació de les quantitats a satisfer.

Un cop feta la tramitació legalment establerta es va presentar el dictamen per a la seva aprovació.

Bacardit va afirmar que els reconeixements extrajudicials de crèdit que sumaven un milió d'euros no eren conseqüència "de la mala sort, sinó de fer un pressupost volgudament manipulat".

Sense assignació pressupostària

El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va admetre que la situació era "gairebé idèntica a la del ple de novembre" i es va remetre a l'explicació que havia donat i que era que un cop feta la tramitació pertinent no es derivava cap mena de responsabilitat i, per contra, en cas de no pagar el deute hi podria haver un enriquiment injust per part de l’Ajuntament. 

El regidor d'Hisenda va afegir que la responsabilitat dels reconeixements extrajudicials de crèdit era "del funcionari que s'hagi compromès a alguna despesa incorrectament".

El pagament de factures a proveïdors que no han seguit la tramitació habitual, entre les quals ha destacat una factura de subministraments de 445.437 euros, que no comptava amb prou assignació pressupostària a causa de l’augment de preus, va ser aprovat amb el vot a favor del govern, el vot en contra del Front Nacional i l’abstenció de la resta de grups.