Dels 98 pisos de la Nova Alcoholera de Manresa, 32 seran de protecció oficial

Són habitatges de 2 i 3 habitacions que tenen un preu més avantatjós que la resta

Aspecte de les obres de la Nova Alcoholera, al costat de l'estació d'autobusos

Aspecte de les obres de la Nova Alcoholera, al costat de l'estació d'autobusos / OSCAR BAYONA

Jordi Morros

Jordi Morros

Dels 98 habitatges que la promotora Metrovacesa està construint a l’inici de la carretera de Santpedor de Manresa, l’anomenada Nova Alcoholera, 32 seran de protecció oficial. Es comercialitzen a un preu més econòmic que no pas la resta. Per accedir a aquest tipus de pisos cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya o en el de qualsevol municipi que tingui un registre propi. No és el cas de Manresa. També es pot fer en el moment de fer la reserva.

El principal avantatge de la promoció és el preu. Els pisos de dos dormitoris costen uns 152.000 euros, i els de tres dormitoris, 188.700. Tots els habitatges inclouen garatge i alguns d’ells traster, i es concentren a un dels dos blocs de la promoció. Segons Metrovacesa, les reserves d’aquest tipus d’habitatges està superant les expectatives de la companyia per, entre altres factors, l’escassetat d’obra nova a Manresa, els preus assequibles i perquè es tracta d’una opció per a joves que opten a un primer habitatge.

La resta de pisos són de preu lliure, i van dels 174.000 als 322.000 euros en funció del nombre d’habitacions -n’hi ha de 2, 3 i 4 dormitoris- i també dels metres quadrats. Alguns compten amb terrassa.

Protecció oficial

Els habitatges amb protecció oficial són aquells que han estat declarats com a tals per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a petició d’un promotor. S’han de destinar a residència habitual i permanent, i no es poden cedir o llogar a altres persones, excepte en situacions excepcionals i prèvia autorització de la mateixa Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En aquest cas dels 32 pisos, 21 són dels que s’anomenen règim general, i la resta en règim de preu concertat.

Als de règim general s’hi poden acollir les persones amb ingressos familiars ponderats -els de tots els membres de la unitat familiar- que no superin 5 vegades l’anomenat Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) que en el cas de Catalunya són 755,82 euros al mes. Equivaldria a unes 3.775 euros mensuals. Els de preu concertat no poden superar 6,5 vegades l’IRSC. Serien uns 4.900 euros també mensuals.

Qualsevol persona física pot optar a adquirir un habitatge de protecció oficial sempre i quan el destini a domicili habitual i permanent. No pot ser titular d’un habitatge protegit ni lliure, i justificar uns ingressos no superiors als màxims establerts en funció del règim de qualificació de l’habitatge. En aquest cas l’esmentat règim general o preu concertat.

Un projecte del 2016

L’Ajuntament de Manresa va donar el primer llum verd al projecte de la Nova Alcoholera al juny del 2016. Es al solar que hi ha entre la carretera de Santpedor, el carrer Sant Antoni Maria Claret i l’estació d’autobusos. Des de llavors ha passat per diversos procediment administratius. El 2021 es van fer obres per consolidar la xemeneia que formava part de l’antiga fàbrica de licors, i a l’estiu del 2022 van començar enderrocs al solar, tancat de feia temps i que s’havia utilitzat de magatzem.

A finals del mateix 2022 va començar la comercialització dels habitatges, mentre que les obres en ferm es van iniciar l’estiu del 2023. Es tracta d’una inversió de 20 milions d’euros per a la construcció de 98 pisos dividits en dos blocs d’habitatges. El projecte també inclou sis locals comercials, un centenar de places d’aparcament al soterrani, 45 per a motos i trasters. La Nova Alcoholera és un dels tres projectes de Metrovacesa a Manresa.