Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle cauen un 5,5% el 2023 a Catalunya

Els resultats mostren una tendència a la baixa en el consum de combustibles fòssils

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle cauen un 5,5% el 2023

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle cauen un 5,5% el 2023 / Pixabay

ACN

Les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle han disminuït un 5,5% el 2023 a Catalunya respecte a l'any anterior, segons els resultats de l'Estimació Provisional d'Emissions de CO2e del Monitor públic d'emissions de Catalunya. El resultat de l'estimació és que el territori ha emès 39,7 Mt CO2e, un 1,7% menys que el 2021, quan les emissions van ser de gairebé 40,4 Mt CO2e.

L'estimació indica un canvi de tendència respecte als dos anys anteriors, quan les emissions van créixer després de la forta davallada del 2020. Les dades mostren una disminució del consum de combustibles fòssils, amb una reducció d'un 9% en el gas natural i d'un 2% en els carburants per al transport per carretera (gasolines i gasoil).

Pel que fa a l’electricitat produïda amb tecnologies que generen emissions, bàsicament cicles combinats i cogeneració que utilitzen gas natural, la reducció ha estat d’un 16%.

Tot i que l'estudi no analitza les causes de fons que han provocat la disminució de les emissions, algunes de les possibles raons que sostenen els experts són la millora de l'eficiència industrial, un consum d'energia més responsable a les llars, canvis en els patrons de mobilitat, canvis tecnològics, una major participació de les energies renovables i l'increment de l'autoconsum.

Encara “molt lluny” d’assolir els compromisos de l’Acord de París

L'Estimació Provisional d'Emissions de CO2e de Catalunya 2023 mostra que Catalunya encara està "molt lluny" d'assolir amb garanties els objectius establerts als compromisos de l'Acord de Paris i les recomanacions científiques de l'IPCC. Segons aquests últims, les emissions no haurien de superar les 24,8 Mt CO2e, un 37% menys que les emissions del 2023, i haurien de reduir-se més del 6% anualment des del 2024. Malgrat fent-ho, però, no es compliria l'Acord de París, ja que estableix que els països desenvolupats han de fer una reducció d'emissions més ràpida que la mitjana global.

A banda, la Generalitat ha calculat que per traslladar a Catalunya el nivell d’ambició del paquet 'Fit to 55' de la Unió Europea, les emissions el 2030 no haurien de superar les 28,2 Mt CO2e, un 29% per sota de les emissions del 2023.

El Monitor públic d'emissions de Catalunya ha calculat les xifres provisionals mitjançant la modelització dels quatre sectors d'emissions d'aquests gasos: energia, indústria, agricultura i ramaderia i residus. Aquest informe es basa en un criteri de producció i no de consum, és a dir, no té en compte les emissions que es generen en la fabricació i el transport de productes que es consumeixen al territori però provenen de fora. Tampoc inclou la major part de les emissions de l'aviació i del transport marítim.