La campanya “Tu ets part del canvi” del Consorci del Bages impulsa la separació de residus a casa

El Consorci del Bages per a la gestió de residus inicia una nova campanya per conscienciar sobre la importància de separar correctament els residus a les llars i així contribuir a la seva valorització i reciclatge

Una correcta separació dels residus pot donar una altra vida a la majoria de deixalles

Una correcta separació dels residus pot donar una altra vida a la majoria de deixalles / Consorci del Bages per a la gestió de residus

Redacció

La nova campanya del Consorci del Bages per a la gestió de residus, anomenada “Tu ets part del canvi”, busca conscienciar la ciutadania sobre la importància de separar correctament els residus a la llar. Amb aquest objectiu, la campanya mostra com els envasos, el paper, el vidre i els residus orgànics es poden transformar en nous productes i materials si es dipositen al contenidor adequat.

L’any passat, la primera edició de la campanya va recordar als ciutadans on havien de dipositar cada tipus de residu. Aquest any, “Tu ets part del canvi” fa un pas més enllà, mostrant la metamorfosi dels residus correctament separats en nous materials. Les il·lustracions acolorides de la reconeguda artista Maria Picassó visualitzen aquest procés de transformació, destacant la importància de la correcta separació a la llar.

La campanya es difondrà a través dels mitjans de comunicació locals, parades d’autobús, alguns busos que recorren la comarca i les xarxes socials del Consorci del Bages.

Objectiu: Augmentar els índexs de reciclatge

Tot i els esforços, alguns municipis encara presenten índexs de separació selectiva al voltant del 30%, molt per sota del que estableix la normativa. En contrast, en municipis consorciats del Bages i part del Moianès, on s'han implementat sistemes de recollida eficaços com el porta a porta o contenidors tancats, aquests índexs s’eleven fins al 70% o 80%.

Tu ets part del canvi:

  • Els objectes que ja no utilitzes poden servir per una altra família. Projecte de reutilització social a les deixalleries del consorci.
  • Els residus que poses a la resta van a parar a l'abocador. Totes les altres es poden reaprofitar.
  • Els envasos que separes es converteixen en nous materials i productes.
  • El paper i cartró que separes es converteixen en nous productes.
  • El vidre que separes es converteix en vidre reciclat.
  • L'orgànica que separes es converteix en compost (adob).

La campanya està parcialment finançada per Ecoembes i Ecovidrio, i busca incrementar els índexs de separació selectiva en els municipis amb xifres baixes mitjançant la sensibilització ciutadana. En els municipis amb índexs alts, l’objectiu és mantenir aquestes bones dades, evitant el relaxament que sovint es produeix després dels primers mesos d’implantació dels sistemes de recollida d’alt rendiment.

El Consorci del Bages continua treballant per un futur més sostenible, on la correcta separació de residus a la llar esdevingui una pràctica habitual en totes les llars de la comarca. Recordem que separar bé els residus és el primer pas per poder-los valoritzar i reciclar, evitant que acabin enterrats en abocadors.