L'altre dia els veïns em van demanar si volia col·laborar amb la festa major del barri i els vaig contestar (no gens convençut):

  • No ho sé...Què hauria de fer? = I don't know... What would I have to do?

En canvi, quan van fer la mateixa pregunta a la meva dona, els va dir (entusiàsticament):

  • I tant! Què hauria de fer? = Of course! What should I do?

Resulta que el condicional de la perífrasi haver de té dos sentits. En el primer exemple hi ha una condició implícita: ... si digués que sí? En canvi, en el segon, encara que l'oració és en temps condicional, no hi ha cap condició; es demana consell. En anglès es tradueix per l'auxiliar modal should:

  1. Consell: Hauries d'estudiar més = You should study more.
  2. Obligació moral: Hauríem de tractar bé els animals = We should treat animals kindly.
  3. El que sembla probable: Aquests exercicis haurien de ser fàcils = These exercises should be easy.

Observem que no podem dir «Si m'ajudes, et pagaria», però sí que podem dir Si m'ajudes, hauria de pagar-te = If you help me, I should pay you, cas d'obligació moral. En canvi, Si m'ajudessis, hauria de pagar-te = If you helped me, I would have to pay you.