tocs de ciència

ChatGPT: Un xatbot que té les respostes

El novembre passat (2022) es va presentar en societat el ChatGPT; un assistent virtual d’intel·ligència artificial (IA) que ha agafat desprevingut el món de la literatura científica, els investigadors, el món de l’ensenyament, editors de revistes, alguns sectors industrials, etc.

La intel·ligència artificial imita comportaments i capacitats humanes

La intel·ligència artificial imita comportaments i capacitats humanes / Freepik

Josep Maria Casas i Sabata

Josep Maria Casas i Sabata

Aquest model d’intel·ligència artificial és una creació de la firma d’IA Open AI, amb seu a San Francisco, Califòrnia, i s’ha d’entendre com un model d’aprenentatge automàtic de xarxa neuronal entrenat utilitzant més de 175.000 milions de paràmetres (dades d’internet). Igualment entrenat amb grans quantitats de text per realitzar tasques relacionades amb el llenguatge, des de traduir fins a generar nou text. Requereix una petita quantitat de text d’entrada per produir, en general, gran volum de text de qualsevol tipus, sofisticat, de qualitat i generat per màquina.

A la intel·ligència artificial se l’ha entrenat a base de text, se li fan preguntes i se li afegeix informació de tal manera que, a base de correccions al llarg del temps, es va entrenant per realitzar de forma automàtica la tasca per la qual ha estat dissenyada.

concepto automatizacion procesos roboticos hombre cerca

A la intel·ligència artificial se l’ha entrenat a base de text / Freepik

En el cas de ChatGPT, la IA ha estat entrenada per mantenir converses amb qualsevol persona. Els seus algoritmes (aplicacions matemàtiques en forma de programa informàtic) han de ser capaços d’entendre el que li preguntes i de respondre d’una manera coherent. Només cal afegir que tenia més d’un milió d’usuaris als cinc dies del seu llançament.

En general, les respostes són encertades i completes expressades de manera molt natural i amb informació molt exacta, amb dificultat per distingir que el text ha estat generat per IA. És capaç de generar escriptura creativa, publicacions de bloc, còpies publicitàries, poesia, gràfics a partir de descripcions de text, tires còmiques, receptes i moltes altres aplicacions de desenvolupament.

Al final d’aquest article el mateix ChatGPT respon amb prudència a la pregunta de «Qui ets?»

Reconeguts els avantatges que pot suposar utilitzar aquesta nova eina, actualment encara se li atribueixen mancances i imperfeccions que caldrà resoldre: tipus de text que no es contesta o amb molt poca informació, respostes que s’ha demostrat que eren inexactes, errònies o fins i tot falses... Al final d’aquest article el mateix ChatGPT respon amb prudència a la pregunta de «Qui ets?».

Donarem unes definicions, d’entrada, per al llenguatge no tan evident.

Inteligencia artificial (IA)

La intel·ligència artificial del ChatGPT ha estat entrenada per mantenir converses amb qualsevol persona / teerayuth oanwong

Què entendre per intel·ligència artificial?

La intel·ligència artificial és la creació de software que imita comportaments i capacitats humanes. La característica de la intel·ligència artificial és que comporta aprenentatge, o sigui que aprèn tot fent, modifica la seva resposta a partir dels resultats del que fa.

Què és un xatbot?

És una aplicació informàtica que basa el seu funcionament en la intel·ligència artificial per simular converses amb una persona corrent i que té la capacitat de donar respostes automatitzades a dubtes i preguntes corrents sobre temes concrets per als quals prèviament ha estat entrenat.

Què són les xarxes neuronals?

Xarxa neuronal artificial

Xarxa neuronal artificial

Una xarxa neuronal humana és una xarxa o circuit de neurones biològiques, i si es tracta d’una xarxa neuronal artificial és la composta de neurones o nodes artificials que té per missió resoldre problemes d’intel·ligència artificial.

Aquestes xarxes neuronals artificials responen als senyals elèctrics que emet el nostre sistema nerviós de la mateixa manera que ho faria una neurona real biològica. A la pràctica, les neurones artificials són microxips que pretenen imitar les funcions de les neurones biològiques. Utilitzant aquestes xarxes neuronals podem aconseguir que una màquina aprengui a canviar ella mateixa el seu comportament. 

175 mil milions de dades. La xarxa neuronal artificial més gran mai produïda està entrenada per generar qualsevol tipus de text

En el camp de la intel·ligència artificial, les xarxes neuronals artificials també s’apliquen a la lectura, al reconeixement de veu i de cares, a l’anàlisi d’imatges, a traduir documents a desenes d’idiomes i al control adaptatiu (adaptar el control a situacions canviants, en avions no tripulats, en drons o en robots autònoms, per exemple).

Actualment aquesta tecnologia s’està investigant i desenvolupant amb el propòsit de poder-la aplicar, d’aquí a uns anys, en l’àmbit de la salut. 

Què és el ChatGPT?

És un model d’aprenentatge automàtic de xarxa neuronal entrenat utilitzant dades d’Internet per generar qualsevol tipus de text. La xarxa neuronal del GPT és un model amb més de 175.000 milions de paràmetres d’aprenentatge automàtic i és classificada com la xarxa neuronal més gran mai produïda. Pren el text d’entrada i el transforma en el que prediu que serà el resultat final més útil. Quan els usuaris proporcionem l’entrada de text, el sistema analitza l’idioma i utilitza un predictor de text per crear la sortida més probable. Al final, és capaç de generar una qualitat de text prou convincent per semblar que un humà podria haver-lo escrit.

En una empresa determinada, els centres d’atenció al client poden utilitzar GPT per respondre preguntes dels clients; els equips de vendes poden utilitzar-lo per connectar amb potencials clients, i els equips de màrqueting poden escriure còpies mitjançant l’ajut del GPT.

Utilització del ChatGPT en un portàtil

Utilització del ChatGPT en un portàtil / FrimuFilms/Freeepik

Com utilitzar el ChatGPT?

Iniciar converses amb aquesta intel·ligència artificial és molt simple. S’ha d’entrar al web oficial, (https://www.chat.openai.com/chat); obrir un compte amb correu electrònic i contrasenya al web d’OpenAI (una de les empreses capdavanteres en intel·ligència artificial) i començar a xatejar amb el robot. A sota es té la barra on escriure allò que vulguem preguntar i en l’idioma que vulguem demanar-ho, en català per exemple, i també se li pot demanar que et parli en qualsevol altre idioma.

No obstant, si no et deixa entrar des del web i et posa anglès o espanyol, cal provar posant anglès i, possiblement, et deixa entrar amb més facilitat i després ho tradueixes a l’idioma que vols. La versió actual d’OpenAI està disponible sense cap cost, però sembla poc probable que sigui gratuïta per sempre.

Tot el que escrivim queda registrat i pot ser revisat després pels desenvolupadors d’OpenIA

Es pot demanar que t’expliqui qualsevol cosa, esdeveniment o concepte, i la IA ho farà a partir de les dades amb què s’ha entrenat, sobretot qualsevol relacionada amb el llenguatge o que es pugui expressar a través d’ell. Pot escriure articles o resums i ens pot demanar un nombre màxim de paraules o caràcters. Explica també sobre dispositius tecnològics, esdeveniments històrics passats, sobre personatges famosos, etc. Podem demanar-li que ens faci un guió de YouTube o de TikTok i, a més, que sigui amb accent de certs països o regions, gallec, andalús, francès..., Podem demanar-li que ens escrigui poemes, lletres de cançons i acudits.

Així mateix, la qualitat del text generat és prou alta perquè la gent s’hagi començat a preocupar pel seu ús, com per exemple que GPT s’utilitzi per crear articles de «notícies falses».

És bo recordar, també, que tot el que escrivim queda registrat i pot ser revisat després pels desenvolupadors d’OpenIA per continuar entrenant el ChatGPT.

La pantalla de inicio de ChatGPT en un teléfono.

La pantalla d'inici de ChatGPT en un telèfon / Shutterstock

Algunes limitacions del ChatGPT:

  • ChatGPT és sensible als ajustos que es poden produir a la frase d’entrada; així, donada una frase d’una pregunta, el model pot afirmar que no sap la resposta, però amb una lleugera reformulació pot respondre correctament.
  • El model en ocasions és excessivament detallat i fa un ús excessiu de determinades frases.
  • El model ideal feia preguntes clarificadores quan l’usuari proporciona una consulta ambigua. En canvi, els models actuals solen endevinar què pretenia dir l’usuari.
  • Un dels problemes importants del GPT és que no està aprenent constantment; ha estat entrenat prèviament fins a l’any 2021, el que significa que no té una memòria a llarg termini que aprengui de cada interacció.
  •  S’ha fet esforços perquè el model rebutgi preguntes inadequades i per això s’utilitza l’API de moderació (API = interfície de programació d’aplicacions), per advertir o bloquejar determinats tipus de continguts no segurs. 

Qui ets?

No obstant, el mateix model és prudent amb la seva explicació, ja que això és el que respon ChatGPT en espanyol a la pregunta de «Qui ets?». «Com un model de llenguatge entrenat per OpenAI, puc processar el llenguatge i parlar de manera semblant a un ésser humà. Això vol dir que puc comprendre preguntes i proporcionar respostes coherents utilitzant el llenguatge humà. Tot i això, a diferència d’un ésser humà, no tinc consciència de mi mateix ni la capacitat de pensar i raonar de manera autònoma. Soc simplement un programa d’ordinador dissenyat per imitar el llenguatge humà».

Una resposta donada per una màquina per calmar els humans espantats amb la seva capacitat.

Exemples de respostes de ChatGPT

Group of three young good-looking startupers sitting in light coworking space, talking about future project, looking through design examples on digital tablet. Friends smiling, talking about work.

Un grup de persones fent una consulta / Cookie_studio/Freepik

Quines titulacions universitàries tindran més futur els pròxims anys?

El futur laboral depèn de molts factors i pot ser difícil preveure quines especialitats seran més demanades en el futur. No obstant, hi ha algunes àrees que es considera que tindran més oportunitats de treball a causa de les tendències actuals i les necessitats del mercat laboral. Ciències de la salut, com la medicina, la farmacologia i la infermeria, ja que l’envelliment de la població i l’augment de les malalties cròniques augmenten la demanda de professionals de la salut. Ciències ambientals, com la biologia, la geologia i la química, a causa de la creixent preocupació per la sostenibilitat i el canvi climàtic. Tecnologies de la informació i la comunicació, com la informàtica, la programació i l’enginyeria, a causa de la importància cada vegada major de la tecnologia en la societat. Ciències socials, com l’economia, les finances i les relacions internacionals, a causa de la complexitat dels problemes globals i les necessitats de les empreses. Ciències de l’educació, ja que la formació i l’educació són una necessitat constant en qualsevol societat.

Això és una selecció i no es pot garantir que aquestes especialitats tindran un futur segur, però es considera que són les que tindran més possibilitats en el futur proper.

Quins països tenen més risc de superar els 2,5ºC d’augment de temperatura global?

Els països que tenen més risc de superar els 2,5ºC d’augment de la temperatura global són aquells que estan més exposats als efectes del canvi climàtic, com ara els països tropicals i els països en vies de desenvolupament.

Alguns dels països que es considera que estan en major risc són: Països del continent africà, especialment els que es troben a la zona tropical, on les temperatures ja són altes i on l’augment podria ser devastador per a la vida humana i la fauna i flora local. Països del sud i sud-est asiàtic, com ara Filipines, Indonèsia, Tailàndia i Vietnam. Països del Carib i l’oceà Pacífic, com les Illes Marshall, les Maldives i Tuvalu. Països del sud-oest asiàtic, com Bangladesh, Pakistan i l’Índia.

Aquesta és una selecció i hi ha altres països i regions que també es troben en risc, però es considera que aquests són els que estan en una situació més precària. El canvi climàtic és un desafiament global i tots els països, independentment de la seva ubicació o nivell de desenvolupament, estan exposats als seus efectes.

Quins són els països més feliços del món?

Segons el World Happiness Report, els cinc països més feliços del món a partir del 2021 són Finlàndia, Dinamarca, Suïssa, Islàndia i els Països Baixos. L’informe es basa en factors com els ingressos, el suport social, l’esperança de vida, la llibertat de prendre decisions de vida, la confiança i la generositat.