Excavadores i camions treballen al voltant de l'antiga discoteca Pont Aeri de Manresa, al sector de Can Poc Oli, per treure més d'una hectàrea d'asfalt. L'acció forma part d'un projecte pioner de renaturalització.