Un de cada quatre adolescents de la regió central fa un consum de risc d’alcohol

El consum de cànnabis entre les noies va igualant el dels nois

Bullici de gent en un local d’oci nocturn del Bages

Bullici de gent en un local d’oci nocturn del Bages / ARXIU/OSCAR BAYONA

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Pràcticament un de cada quatre joves d’entre 12 i 18 anys de la Catalunya Central fan un consum d’alcohol considerat de risc, o sigui que consumeixen més de 27 unitats de beguda alcohòlica a la setmana, pel que fa als homes, i de 16 pel que fa a les dones. Així ho constaten les dades recollides pel projecte DESKcohort, que lidera la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya amb el suport de la Generalitat, en base a una enquesta realitzada el 2020 a més de 7.000 joves d’entre 12 i 18 anys escolaritzats a la Catalunya Central.

En concret, el consum de risc d’alcohol en el conjunt del territori afecta el 23,2% dels nois d’aquesta franja d’edat, i puja fins al 24,8% de les noies. Aquesta és la xifra mitjana, però s’observen diferències considerables entre comarques, de manera que aquest percentatge entre els nois puja 37% al Moianès i fins al 39,1% al Solsonès, mentre que al Bages no arriba al 21%. En aquesta comarca, i també al Berguedà, el consum de risc és més elevat entre les noies, que també assoleixen alts percentatges al Moianès.

Aquestes xifres, relatives al consum de risc de la Catalunya Central superen lleugerament les del conjunt de Catalunya si ens atenem a estudis paral·lels que s’han fet. Així doncs, segons un informe de Salut del 2016, el 3,8 % de la població catalana de 15 anys i més fa un consum de risc d’alcohol, mentre que a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, aquesta dada s’elevava fins al 4,9% (segons dades del 2014-2015).

Fumar i beure al mateix temps

L’alcohol és la substància addictiva més consumida entre els joves de la Catalunya Central, si bé l’edat mitjana en què els joves comencen a beure és molt similar a l’edat en què comencen a fumar, i en tots els casos se situa lleugerament per sota dels 14 anys.

Segons l’estudi del projecte DESKcohort, l’edat mitjana en què s’inicien en l’alcohol és de 13,6 anys (13,5 entre els nois, i 13,7 entre les noies), mentre que l’edat en què es fumen la primera cigarreta és de 13,8 anys (13,73 entre els homes i 13,85 entre les dones). En aquest cas, les diferències entre comarques són pràcticament inexistents, i si bé els nois comencen una mica abans a beure alcohol que les noies, elles s’inicien abans en el tabac.

Pel que fa al consum d’alcohol, els més proclius són els nois de l’Anoia i el Bages, que admeten que comencen a beure a una mitjana d’edat de 13,4 anys, mentre que tant els nois com les noies del Solsonès són qui comencen abans a fumar. En el cas dels nois no arriben als 13 anys (12,9), mentre que a l’Anoia comencen als 14.

El Solsonès també és, i amb diferència, la comarca amb més població adolescent i jove que reconeix que fuma cigarretes diàriament. Ho fan fins al 15,2% dels nois d’entre 12 i 18 anys, i fins a un 14,5% de les noies d’aquesta mateixa franja d’edat. Aquestes xifres doblen les d’altres comarques com el Berguedà (amb un 6,2% de nois i un 7,6% de noies) o, en menor mesura l’Anoia i el Bages, on diuen que fumen cada dia el 6,7% dels nois i el 9,5% de les noies. El consum diari de tabac és més freqüent entre les noies que entre els nois a tota la regió sanitària de la Catalunya Central excepte al Moianès, on ells fumen amb més assiduïtat.

El cànnabis, més tard

La mitjana d’edat en l’inici del consum de cànnabis respecte al de la resta de tabac o el d’alcohol, augmenta lleugerament en totes les comarques (comencen aproximadament un any després), i ho fa tant en nois com en noies. Així mateix, i segons les dades de l’estudi realitzat en el marc del projecte DESKcohort, també s’observa una disminució molt considerable de l’hàbit de fumar cànnabis cada dia respecte el consum diari de tabac, si bé sobresurt el 6,2% de fumadores del Moianès, o el 5,8% de fumadores del Solsonès i el 5,7% de fumadores de cànnabis de l’Anoia. Pel que fa al consum diari de cànnabis, l’estudi constata que hi ha diferències més substancials d’hàbits entre gèneres que no pas pel que fa al consum diari de la resta de tabac.

Subscriu-te per seguir llegint