Territori calcula que la futura autopista sense barreres hi portarà 13.000 vehicles que restarà de la C-55

L’actual executiu d’ERC posa per primer cop damunt la taula de manera clara que l’aposta és la combinació d’ampliar la C-55 amb l’anomenat 2+1 amb l’horitzó de tenir la C-16 alliberada com a màxim en 12 anys, quan se n’acaba la concessió

Trànsit dens a la C-55 a l'altura de l'enllaç de Sant Vicenç

Trànsit dens a la C-55 a l'altura de l'enllaç de Sant Vicenç / ARXIU/OSCAR BAYONA

David Bricollé

David Bricollé

L’actual Govern de la Generalitat posa negre sobre blanc per primer cop i de manera oberta que no és partidari del desdoblament de la C-55 en els termes projectats fa una dècada, i que el futur alliberament de l’autopista és la carta que es juga per millorar la mobilitat al Bages, combinada amb les actuacions d’ampliació d’aquella carretera (amb un 2+1) que s’han d'executar en els pròxims sis anys (fins al 2030).

Tram de la C-55 a Castellgalí, on es projecta fer una petita variant

Tram de la C-55 a Castellgalí, on es projecta fer una petita variant / ARXIU/OSCAR BAYONA

És el pla que el departament de Territori ha batejat com a Estratègia de Mobilitat del Bages, que recull l’execució d’obres i altres accions a la xarxa viària i ferroviària i de promoció del transport públic, que ja s'ha mostrat a agents del territori i al qual ha tingut accés aquest diari. I que inclou un aspecte molt important: una estimació de les variacions de trànsit que es calcula que es produirien en el corredor sud (el que formen la C-55 i la C-16) quan, el 2036, finalitzi la concessió de l’autopista i se n’alliberi el peatge. O, encara més, en el cas que es decidís fer-ne un rescat avançat, després que la consellera Ester Capella anunciés el 18 de març passat que una de les mesures que s'emprendran serà encarregar durant aquesta primavera un conjunt d’estudis per analitzar les fórmules jurídiques i econòmiques que permetin valorar la reversió de la concessió del peatge de la C-16.

Una futura C-55 amb 13.000 vehicles menys

El punt clau d'aquesta estratègia és la carta de l’autopista. Segons els estudis i les conclusions amb que treballa l'actual departament de Territori, quan finalitzi el peatge de la C-16 (d'aquí a 12 anys), s’estima que la C-55 perdria uns 13.000 vehicles diaris en el tram de Castellgalí, que es traspassarien cap a l'autopista que, per tant, n'afegiria 13.000 al seu trànsit actual. En essència, diuen, es buidaria la C-58 (carretera de Terrassa) «i es captarien alguns vehicles de la C-55 sud per l’efecte de la B-40». La C-55 es quedaria, estimen, amb uns 21.000 vehicles/dia i, apunten en les seves conclusions, «en aquest escenari, no és necessari un desdoblament». Si aquests càlculs es complissin, i partint dels trànsits actuals, l'autopista passaria a tenir en el tram del Bages uns 33.000 vehicles de mitjana diària.

L'altre punt clau (i, a priori, més immediat en el temps) d'aquesta combinació són els projectes que estan en marxa per millorar la mobilitat i el que consideren «punts de congestió» d’aquesta carretera en el tram de Sant Vicenç a Manresa. Propostes que inclouen les intervencions ja anunciades i conegudes d’allargament del vial d’incorporació de Sant Vicenç cap a Manresa per convertir-lo en un segon carril cap al nord (2+1) fins a Castellgalí (projecte que ja s’està executant) i que ha de tenir continuïtat amb la futura variant de Castellgalí i el 2+1 continu fins a la variant de la capital del Bages. D’aquesta darrera intervenció (de 6,1 km) se n’ha precisat el calendari: se n’està fent l’estudi i, amb una inversió estimada d’uns 45 milions d’euros, s’hauria de fer realitat d’aquí al 2030.

De fet, el pla detalla més càlculs de fluxos viaris i de costos econòmics per justificar l'aposta. Així, els actuals titulars de Territori sostenen que amb l’execució del 2+1 els usuaris de la C-55 «estalviarien 3,5 minuts en hora punta al matí i 1 minut en hora vall», i que en el període de 6 anys (des que això sigui una realitat fins que s’alliberi l’autopista) «aquests beneficis s’imputen als vehicles que hi circulen actualment, més 1.200 vehicles addicionals que captaria aquesta via. A partir de l’any 2036 [any de finalització de la concessió de l'autopista] els usuaris beneficiats serien menors, uns 23.000 diaris que quedarien a la C-55, però el global del sistema tindria uns major beneficis pel fet que amb l’alliberament del peatge cada usuari utilitzaria el camí òptim pel que fa al temps de recorregut».

Per contra, argumenten, l’anàlisi del desdoblament «té una rendibilitat inferior donat que malgrat els 6 primers anys la C-55 captaria més trànsit i es tindrien més beneficis que amb el 2+1, els 24 restants els beneficis serien molts semblants als del 2+1, i per tant els beneficis d’aquests 6 primers anys no són suficients per compensar la inversió més elevada del desdoblament».

Tram de l'autopista Terrassa-Manresa a Castellbell

Tram de l'autopista Terrassa-Manresa a Castellbell / ARXIU/DAVID BRICOLLÉ

Així, conclouen que l’anàlisi cost benefici «reforça la tesi anterior. El desdoblament només tindria beneficis netament superiors al projecte 2+1 mentre hi hagi el peatge. Un cop retirat el peatge, els beneficis de les dues actuacions serien molt similars, mentre que els costos del desdoblament són molt superiors. Per aquest motiu, el projecte 2+1 té una tassa interna de retorn (TIR) superior».

Obra en execució per allargar el carril de Sant Vicenç

Obra en execució per allargar el carril de Sant Vicenç / ARXIU/OSCAR BAYONA

L'estudi deixa obert el 2+2

Un altre aspecte rellevant d'aquesta Estratègia de Mobilitat del Bages és que explicita que, en qualsevol cas, l’estudi que ja s’està redactant per fer realitat aquesta ampliació 2+1 de la C-55 de Sant Vicenç a Manresa analitzarà i deixarà per escrit la possible ampliació a 2+2 «per no hipotecar la possibilitat del desdoblament complet». I que la proposta global pel corredor cap al nord es vol complementar amb la millora de la connexió entre la C-55 i la C-25 sense afectar el parc de l’Agulla (se n’està licitant la redacció); l’inici de la transformació a 2+1 de la C-55 cap a Sant Joan de Vilatorrada (estudi adjudicat) i completar en el futur els enllaços de l’autopista cap al nord a Viladordis i entre el Pont de Vilomara i Bufalvent (pendent d’encàrrec de l’estudi previ). Cap al sud, es projecta millorar la connectivitat de la C-55 al tram entre Abrera i Olesa i fer millores de seguretat viària al tram Olesa-Collbató. La proposta, segons es precisa, és «invertir de l’ordre dels 130 milions d’euros amb l’horitzó 2030 en tot l’eix per donar-li més seguretat, funcionalitat i capacitat».

D'altra banda, cal recordar que la visita al Bages de la consellera de Territori el passat 18 de març va ser per anunciar que l’autopista Terrassa-Manresa (C-16), tindrà a partir de la tardor el peatge de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell completament gratuït de dilluns a divendres, sempre que el retorn del trajecte es faci en menys d’un dia. El que s’aplicarà serà un descompte del 100%, acotat com es deia a dies laborables, per a qualsevol trajecte que es faci passant pel peatge de Sant Vicenç/Castellbell. Tant si es passa pel peatge central (troncal), en direcció nord o sud, com si es fa pel lateral, en qualsevol dels sentits.I aquesta gratuïtat es farà efectiva sempre i quan es faci un trajecte tant d’anada com de tornada, i que aquest es produeixi en menys de 24 hores de diferència (encara que siguin dies diferents. Per exemple, marxar al vespre i tornar quan ja és la matinada del dia següent). 

Subscriu-te per seguir llegint