La Generalitat redactarà i construirà el futur enllaç de la C-55 amb la nova B-40

El govern estatal i català han arribat a acords per poder accelerar unes obres que ja van amb retard

La connexió de la B-40 a la zona d'Olesa i Abrera té dèficits importants amb l'A2 i no s'havia previst amb la C-55

La nova B-40 abans d'entrar en servei, divendres al matí

La nova B-40 abans d'entrar en servei, divendres al matí / Oscar Bayona

Enric Badia

Enric Badia

El Govern de la Generalitat i el de l'Estat han acordat un conveni a través del qual, entre altres intervencions, la part catalana assumirà la redacció de projectes i la realització de diferents obres de millora a la part de la xarxa viària estatal de Catalunya. Entre aquestes hi ha l'enllaç de la B-40 i la C-55. És una obra molt esperada sobretot a Olesa i Abrera, ja que la nova B-40 que es va posar en servei divendres, amb un tram central de 6,1 km que ha trigat 17 anys a executar-se, s'ha obert sense tenir resolt ni aquest enllaç amb la carretera que arriba al Baix Llobregat des de Manresa, ni tampoc la connexió definitiva amb una altra carretera amb una alta càrrega de trànsit, l'A2. En aquest últim cas, l'estat té avançat el projecte.

Es tracta d'una obra d'uns 200 milions d'euros que a través d'aquest conveni, que s'ha de signar pròximament, s'ha de poder de manera més ràpida. Com ja ha explicat aquest diari aquesta setmana passada, l'acord suposa que l'Estat fa una "encomana" (aquest és el nom administratiu que rep aquest model d'encàrrec) a través del qual el Govern de l'Estat assumeix els costos de les obres que es fan sobre la seva xarxa viària i, en aquest cas la Generalitat dur a terme el projecte i la construcció de l'obra, perquè es considera que l'administració catalana és capaç d'accelerar el procés fins a l'execució de l'obra.

Aquest enllaç entre la B-40 i la C-55 és una de les obres que més reclama i espera l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, perquè tem que amb l'entrada en servei de la B-40 hi hagi trànsit pesat que va als polígons de la mateixa població que entren per l'interior de la trama urbana del municipi buscant el camí més curt al lloc de destí. L'alcalde, Jordi Parent, ho recordava divendres a la inauguració del nou tram de la B-40 que va presidir el ministre Óscar Puente, i demanava celeritat perquè en el millor dels casos l'enllaç, entre projectes i execució, no estarà en servei abans de 3 anys.

En el mateix acord, es concretarà com es desenvoluparan les actuacions recollides en el protocol d’encomanes de gestió pel que fa a la millora de la connectivitat de les autopistes AP-7 i AP-2. Aquestes actuacions sumen una inversió total de 250 per a la construcció de nous accessos de l’AP-7 i l’AP-2 i la millora d’enllaços existents. En paral·lel, ambdues administracions han acordat engegar la tramitació del Conveni per al desenvolupament de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès.

Les actuacions als enllaços de l’AP-7 i l’AP-2 formen part del protocol signat amb l’Estat el juliol passat que dota la Generalitat de més de 900 milions d'euros associats a les encomanes de gestió per executar obres de millora en infraestructures al territori. Segons aquest protocol, el Govern impulsarà els estudis i portarà a terme les obres corresponents, que permetran assegurar i accelerar la inversió per a la millora de diverses infraestructures de mobilitat a Catalunya; a l'AP-7 es farà la remodelació enllaç Girona Nord, la remodelació enllaç Girona Sud; la remodelació enllaç C-35 a Maçanet de la Selva, a diferent nivell; la remodelació enllaç C-60 la Roca del Vallès; l'ampliació plataforma entre Montornès i Mollet del Vallès i remodelació de connexions; els accessos a Montmeló-Parets del Vallès i compleció connexió amb la C-17 i la C-33; la remodelació enllaç B-30-C-58-N-150 i millora de les seves connexions; la millora de la B-30, entre els quilòmetres 6,8 i 8,2, a Cerdanyola del Vallès; i la remodelació enllaç Vilafranca del Penedès centre.

D’altra banda, es construiran set nous enllaços. A l'AP-7, el nou enllaç a la T-315 a Bellissens; a la mateixa autopista, el nou enllaç Masdenverge i l'esmentada connexió de la B-40 i la C-55 a Abrera i Olesa de Montserrat.

També s'hi afegiran , a l'AP-7, el nou enllaç Sant Celoni/l’Obaga, el nou enllaç Banyeres del Penedès i el nou enllaç C-51 al Vendrell. I a l'AP-2, el nou accés de Castelldans.

La ronda Nord del Vallès

D’altra banda, el Govern i l’Estat han acordat iniciar la tramitació del Conveni per a desenvolupar la Ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa, Sabadell i Castellar, proposada en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, donant compliment així a l’acord de pressupostos tancat amb el PSC i continuïtat al protocol acordat. Aquest protocol preveu que sigui la Generalitat que redacti i executi aquesta nova connexió entre Terrassa i Sabadell. L'Estat i Terrassa reclamen una connexió de 4 carrils, 2 en cada sentit, mentre que la Generalitat en voldria només un en cada sentit, i diu que s'empara en la Pla de Mobilitat del Vallès.

Les encomanes de gestió

De les encomanes de gestió acordades amb l’Estat, ja estan redactats els Convenis per a la pacificació de l’N-II i la millora de la connectivitat de la C-32 al Maresme i per a l’execució de diversos intercanviadors entre les xarxes de Ferrocarrils de la Generalitat i de Rodalies al Vallès Occidental. Aquests documents ja compten, des del desembre passat, amb l’aprovació del Govern català i resten pendents d’aprovació per part del Consell de Ministres. Un cop ho faci, se’n podrà formalitzar la signatura. D’altra banda, resta pendent de tancar el Conveni que recollirà les actuacions per a la millora de la funcionalitat i la seguretat de l’N-260.