El nou tractat entre els estats espanyol i francès que s’ha redactat arran de la trobada dels dos caps de govern, Emmanuel Macron i Pedro Sánchez, a Barcelona aquest mes de gener ha inclòs una menció a la cooperació mútua concreta al voltant de l’Hospital de Cerdanya. 

El text de l’acord emfatitza el compromís dels dos estats per continuar fomentant la cooperació a fi efecte de millorar l’atenció sanitària als capcinesos i cerdans dels dos costats de la frontera. L’acord explícit obre la porta a resoldre alguns dels principals entrebancs burocràtics que ha de superar l’hospital per la seva naturalesa transfronterera. Així, en el títol VIII del tractat, el qual fa referència als àmbits de salut, treball i afers socials, els dos mandataris afirmen que «a través d’intercanvis regulars entre les administracions i en el marc de les disposicions europees en la matèria [les parts] es comprometen a facilitar el reconeixements de títols sanitaris i mèdics en els dos països». En aquest sentit, una de les principals demandes de l’hospital de Cerdanya és l’equiparació dels processos de reconeixement del títols acadèmics per part de l’estat espanyol. Tant és així que la contractació d’un metge francès pot suposar un període de fins a 18 mesos, mentre que un d’espanyol es pot fer en quatre mesos. Igualment, el tractat fa referència directa a l’hospital de Puigcerdà en l’article 28.4, el qual parla de «millorar l’accés a l’atenció sanitària, inclosa la urgent» i a garantir el contínuum assistencial a la població transfronterera. Aquí, les parts recorden «la importància que atorguen al bon funcionament del hospital binacional de Cerdanya i a la seva capacitat d’agrupar professionals dels dos països al sí d’una mateixa estructura». Finalment, el text afegeix que es promourà la presa de les «disposicions i derogacions necessàries», d’acord amb les autoritats locals interessades, que siguin «necessàries per al bon funcionament» de l’Hospital de Cerdanya. El fet que la trobada de Barcelona es tanques amb un tractat, li dona als acords el màxim rang entre els dos estats i, doncs, ha de possibilitar els posteriors acords tècnics.