Compartir dècims de la Loteria de Nadal és una pràctica molt habitual. Comprar un número amb familiars, amics o companys de treball i enviar-los-hi una fotografia del número és una pràctica més usual del que sembla. Sempre que això passa, el comprador sol guardar el cupó i la resta es fien de la imatge, però a vegades, això pot implicar uns certs problemes, sobretot si li toca un premi.

Si la participació surt guanyadora, poden sorgir conflictes. Per això, des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), han alertat del que pot passar amb la validesa d'un dècim que es comparteix per WhatsApp. 

"Els missatges de WhatsApp poden ser una prova, sempre que apareguin les dades del dipositari, els participants i la participació de cadascun". Això vol dir que, sí que seria vàlid si apareix la informació necessària per identificar cadascun dels propietaris, però, en cas que algunes de les parts consideri que la prova ha estat manipulada, haurà de demostrar la seva originalitat.

A més dels problemes arran de les fotografies, el bitllet de la loteria pot generar molts altres conflictes. L'OCU ha donat resposta a algun dels més comuns.

Què passa quan una parella no comparteix el premi de la loteria?

En cas de ser un matrimoni en règim de guanys, difícilment hi haurà una altra solució que no sigui repartir el 50% del premi per a cadascun, però, si existeix separació de béns, els guanys del sorteig són per a qui ha comprat el dècim o la participació, tret que es pugui acreditar que s'ha comprat a mitges.

Què puc fer si he perdut el dècim?

En cas de pèrdua o robatori del dècim és fonamental denunciar-lo davant la Policia Nacional o Guàrdia Civil. Amb la denúncia es pot paralitzar el pagament fins que el jutge resolgui a qui pertany. En la denúncia és important que constin totes les dades que es tinguin, aportar possibles proves i identificant clarament el document número, sèrie i fracció.