L’institut de recerca IRIS crea el comitè d’ètica per avaluar els treballs d’investigació biomèdics

El comitè analitzarà tots els estudis que involucrin pacients o professionals sanitaris, dades de salut o mostre biològiques

Membrs del comitè d'ètica de l'institut de recerca IRIS

Membrs del comitè d'ètica de l'institut de recerca IRIS / ALTHAIA

Redacció

L’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC) ha creat el Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments. Es tracta d’un òrgan independent encarregat d’avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals de tots els projectes de recerca biomèdica que es desenvolupen dins de l’àmbit d’actuació de l’IRIS-CC.

Recentment, ha celebrat s’ha celebrat la reunió constituent d’aquest nou òrgan, que va ser acreditat l’estiu passat per part de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat de Catalunya.

Pel Comitè d’Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) han de passar tots els projectes de recerca biomèdica que involucrin pacients o professionals sanitaris, dades de salut o mostres biològiques de pacients. Per això, la seva acreditació, constitució i inici de l’activitat representa un pas fonamental per al reconeixement de l’institut IRIS i per a la seva autonomia de gestió. Al mateix temps suposa una millora de l’eficiència en l’avaluació ètica dels projectes.

Format per 30 persones

El CEIm està format per 30 persones de diferents perfils professionals de les diferents institucions que integren l’IRIS-CC. S’ha escollit seguint la normativa establerta pel Ministeri de Sanitat. La doctora Laia Ferré, responsable de la Unitat d’Al·lergologia de la Fundació Althaia, n’és la presidenta, i el doctor Eduard Kanterewicz, de la Unitat de Reumatologia del Consorci Hospitalari de Vic, n’és el vicepresident. La secretaria tècnica del CEIm és Elisabet Roldan.

El nou òrgan depèn de la direcció de l’IRIS-CC i es coordina amb la Unitat d’Assajos Clínics de l’Institut. Aquesta unitat, que lidera la doctora Gemma Cuberas, és l’encarregada de centralitzar els aspectes d’avaluació i de gestió contractual, econòmica i administrativa dels assaigs clínics i dels estudis observacionals en què participa l’Institut i els seus centres adscrits.

Va assistir en la sessió constituent del CEIm el rector de la Universitat de Vic-Universitat de la Catalunya Central, Josep Eladi Baños, com a president del Patronat de l’IRIS-CC, qui també és membre del CEIm en la seva condició d’especialista en farmacologia clínica.

L’IRIS-CC es va constituir oficialment el juny de l’any 2022. Està format per 14 institucions de l’àmbit universitari, hospitalari, d’atenció primària, d’atenció sociosanitària i de salut mental de la Catalunya Central. Actualment està format per 360 investigadors i compta amb 14 grups de recerca reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat.