«S’ha de conscienciejar la gent que l’aigua regenerada és una aigua segura. Encara ara, quan parlem d’una depuradora hi ha qui s’imagina porqueria, i no és així», afirma el director d’explotació d’Aigües de Manresa, David Güell.

A la depuradora es tracta l’aigua que hi arriba procedent de Manresa, i un cop tractada s’aboca novament al riu amb totes les condicions sanitàries i ambientals exigibles. La regenerada, a més a més, rep uns tractaments addicionals.

És una de les alternatives a la manca de pluja i la sequera. Fa tres anys que no plou com ho hauria de fer, comenta Güell. Explica que «estem en una fase preocupant. Mai no havíem estat tan malament. Ara l’esperança és la primavera, però ja anem a la primavera. I sí, està bé que nevi i el desglaç ens anirà bé. Però estem parlant novament de la primavera».

Güell reflexiona que la sequera hauria de fer reflexionar sobre el model de país. «Hem de fer un canvi de paradigma. L’aigua és finita i no podem pretendre créixer si no en tenim. Per tant, hem de posar a la balança què volem».

Exemples de gran consum

Posa exemples. Comenta que alguns dels sectors que més consumeixen són l’agricultura, la ramaderia i el turisme. L’agricultura és necessària, però hauria de ser més eficient, creu. I la ramaderia és una de les causes per les quals no es poden obrir molts pous «tal com demana Salut i l’ACA, perquè els hem contaminat amb purins dels porcs».

Pel que fa al turisme, Güell pensa que s’hauria de rumiar i regular el model tenint en compte que les poblacions turístiques són les que més consumeixen, i molt.

Afirma que «l’aigua que hi ha és la que hi ha. No podem pretendre agafar tota l’aigua del mar. Les dessaladores tenen un impacte per al medi ambient i un cost energètic molt alt. A més a més, el mar és allà baix i nosaltres som aquí dalt».

El benefici i la garantia sanitària de l’aigua regenerada és una de les experiències d’èxit que es va presentar a l’hora de fer balanç del Pla de salut de la regió central.