El Pla d’Emergència per Sequera de Manresa s’aprovarà definitivament en el ple municipal de dijous que ve, després que hagi passat tots els tràmits que ha demanat l’Agència Catalana de l’Aigua. 

El maig passat, a Catalunya hi havia 64 municipis de més de 20.000 habitants que, tal com estableix l’acord de Govern de l’1 de gener del 2020, havien de presentar els plans.

L’ACA havia tombat els de 13 municipis, que representen un 20% dels que estan obligats. En canvi, havia donat l’aval als plans de 27 municipis més (42,2%). Per tant, el 57,8% no l’havien presentat, tenien un informe desfavorable o estaven en tràmit. Aquest últim era el cas de Manresa

Accions en marxa

L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem han assegurat que malgrat el pla no estigui aprovat definitivament ja s’està aplicant «des de fa temps».

En aquest pla, l’Ajuntament ha de definir mesures específiques a aplicar en funció de l’activació dels diferents escenaris de sequera. El pla ha de garantir el compliment de les dotacions màximes establertes i s’ha de posar a disposició de la ciutadania per tal que pugui conèixer les mesures concretes a adoptar en cada escenari o les mesures de contingència que els poden afectar.

Aigües de Manresa ha d’aplicar les mesures definides en el pla, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament. Els municipis han de presentar els plans elaborats a l’Agència Catalana de l’Aigua i, aquesta, ha d’informar sobre la suficiència de les mesures d’estalvi en la gestió dels serveis d’abastament contingudes en els mateixos plans a fi de donar compliment a les obligacions.

La tramitació i aprovació definitiva dels plans d’emergència per sequera, però, és de competència municipal.