La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és obligatòria per a tots els vehicles espanyols i, de vegades, suposa un veritable maldecap ja que passar-la quan el teu cotxe és antic o està modificat pot resultar complicat. I tots han de dur l'etiqueta que demostra que s'ha passat la inspecció. Bé, tots? No, tots no. Hi ha excepcions i t'ho expliquem a continuació.

Encara que sembli estrany, des de principis d'aquest any hi ha alguns cotxes que no tenen perquè passar la ITV mai més. Es tracta dels vehicles que han estat matriculats abans de l'1 de gener del 1950, independentment que siguin cotxes o ciclomotors. L'objectiu que ha buscat l'administració, bàsicament, ha estat donar rellevància als vehicles històrics.

La DGT està convençuda que aquests vehicles antics formen art del patrimoni cultural del país i per això vol que se'n conservin tants com sigui possible. I la manera que ha trobat per fomentar-ho és oferir a la nova normativa un gran avantatge per als cotxes qualificats com a històrics: si ets propietari d'un d'ells, et podràs beneficiar de l'avantatge de no haver de passar mai més la ITV.

Quins són els vehicles que han de passar la ITV cada mig any?

Per als conductors de vehicles lleugers, els destinats al transport de mercaderia amb una massa màxima autoritzada (MMA) inferior als 3.500 quilos, el temps d'inspecció varia. Estan exempts de passar la ITV els primers dos anys de funcionament. Passats aquests dos anys i fins als sis anys, la ITV serà biennal. De sis a deu anys, el vehicle haurà de passar la ITV cada any i, una vegada passada la desena d'antiguitat, la ITV serà cada sis mesos.

Més vehicles que no l'han de passar?

  • Hi ha una sèrie de vehicles que no estan obligats a passar la ITV.
  • Motocicletes, quadricicles i quads: durant els primers quatre anys.
  • Turismes i altres vehicles d'ús privat destinats al transport de persones, i una capacitat de fins a nou passatgers (incloent el conductor): primers quatre anys.
  • Ciclomotors: primers tres anys.
  • Vehicles de servei de lloguer amb conductor o sense i d'escola de conductors, dedicats al transport de persones amb capacitat de fins a 9 places, inclòs el conductor: dos anys.
  • Caravanes remolcades amb MMA superior a 750 kg: sis anys.
  • Camions i remolcs de fins a 3.500 kg: dos anys.
  • Vehicles especials destinats a obres i serveis i maquinària autopropulsada, amb exclusió d'aquells la velocitat dels quals per construcció sigui menor de 25 km/h: quatre anys.

A més, aquells vehicles donats de baixa (ja sigui temporal o definitiva), tampoc no han de passar la ITV. Això sí, serà obligatòria en el cas que un usuari decideixi rehabilitar el vehicle, com a pas previ a tornar-lo a posar en circulació.