Fa dècades que s’investiga en Medicina Regenerativa, el 1991 va fer les primeres investigacions amb èxit de les cèl·lules mare el Dr. Arnold Caplan, tal com ja havíem mencionat en articles previs. Tanmateix, fa uns 60 anys ja s’aplicava una tècnica que encara és vigent als Estats Units i el Canadà, anomenada Proloteràpia. També té un potencial regenerador, encara que menor, però comparteixen una part dels mecanismes fisiològics de la regeneració de teixits. Aquests tractaments són molt segurs, es poden aplicar a gent jove, tot i que el segment, diana de la població acostumen a ser les persones amb dolor crònic d’origen degeneratiu. Quan una articulació, al llarg del temps perd estabilitat, a causa de la pèrdua de tensió dels lligaments o per insuficiència dels tendons, treballa desalineada. Això produeix un desgast progressiu general de tota l’articulació.

És molt important en els tractaments de Medicina Regenerativa no només tractar l’articulació dolorosa, sinó també totes les estructures relacionades amb el moviment d’aquesta articulació: els lligaments, tendons, la càpsula o les burses, per realitzar un tractament integral.  

Mercè Salvans 

CLÍNICA SALVANS, DOLORS MUSCULARS I ARTICULARS

clinicasalvans.com

info@clinicasalvans.com


A Clínica Salvans, especialitzats en dolor muscular i articular, apliquem els tractaments de Medicina Regenerativa de manera integral i guiats per ecografia, perquè siguin el màxim d’efectius. Amb una àmplia gamma de tractaments s’assegura un tractament personalitzat per cada pacient. Membres de la International Association of Regenerative Therapy.