El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa va aprovar la sol·licitud d’una subvenció al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte demogràfic de 3 milions d'euros per a l’execució del projecte anomenat “Renaturalització del riu Cardener a Manresa”. Una de les actuacions serà l'ensorrament de l'antiga discoteca Pont Aeri.

Seran, exactament, 2.955.464 euros que suposen el 95% del pressupost total de 3.111.015 euros (sense IVA).

El projecte es desenvoluparà conjuntament amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts per al foment d'activitats que contribueixin a la renaturalització urbana, incrementant la infraestructura verda, amb l'objectiu d'incrementar la biodiversitat i la conservació i l'adaptació al canvi global, i millorar l'habitabilitat de les capitals de província i altres ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants. 

Els projectes han d’abordar de forma integral aquests objectius i els seus resultats hauran de ser per ells mateixos perdurables en el temps.

Les actuacions que planteja són:

  • Eliminació de canyars i altres espècies vegetals invasores, i plantació de vegetació autòctona de ribera.
  • Restauració ecològica de l'albereda de “Can Poc Oli”
  • Millora de la funcionalitat de la plana d’inundació del “Pont Nou”. 
  • Millora de la connectivitat ecològica del riu Cardener i la seva connexió amb la riera de Rajadell i la ciutat.
  • Demolició de l'antiga discoteca Pont Aeri.
  • Renaturalització de la carretera de Cardona
  • Permeabilització de rescloses.
  • Actuacions de millora de l'accessibilitat i l'ús públic del parc del Cardener
  • Obertura d’un camí per a vianants a la zona la fàbrica “Blanca i Vermella” que connecti amb el gual del Cardener.
  • Actuacions d’accessibilitat per a vianants al Passeig del Riu i d’accés al riu des de la zona del Pont Nou.