Segell de comerç just; segell de qualitat alimentària; Ciutat Amiga de les Persones Grans, que ve a ser com una mena de segell també; o el de Vila Florida. Són alguns dels 9 segells de ciutat i acreditacions amb que compta Manresa.

Manresa va ingressar a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les Persones Grans, iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut, el 2011. Va ser la vuitena de l’estat i la 37a del món a obtenir l’acreditació. Actualment hi ha més de 1.400 ciutat adherides de 51 països diferents.

La iniciativa compromet les poblacions que en formen part, en aquest cas Manresa, a pensar la ciutat des de la perspectiva d’edat en tots els àmbits: comunicació, informació, habitatge, espais públics, serveis socials, salut, transport o mobilitat.

L’objectiu final és promoure a nivell local entorns propicis perquè les persones grans que hi ha actualment i també les que ho seran d’aquí a un temps, es mantinguin a les seves comunitats amb autonomia, salut, dignitat i lliures de risc de pobresa. 

Vila Florida

Des del 2017 Manresa també forma part del projecte Vila Florida, que distingeix les actuacions en jardineria a l’espai públic. A la darrera avaluació la capital del Bages ha rebut tres flors d’honor d’un màxim de quatre.

En aquest cas es tracta d’una iniciativa promoguda per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya que compta amb el suport de l’Agència Catalana de Turisme. Cada dos anys l’Ajuntament de Manresa lliura una memòria de les actuacions fetes i posteriorment un jurat visita la ciutat. A part de les actuacions ornamentals i paisatgístiques, també es tenen en compte altres factors com la gestió del manteniment de parcs i jardins o si es realitza una jardineria sostenible.

Economia social i solidària

Manresa també és membre de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, que té com a objectiu això, fomentar l’economia social i solidària per enfortir la qualitat de vida, la justícia social, la participació democràtica i la sostenibilitat, segons els principis de l’organització.  

En l’àmbit de l’ensenyament, la ciutat forma part de diferents xarxes i associacions. Entre elles destaquen, però, que és a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i de l’Aliança Educació 360-Educació a Temps Complet. 

En el primer cas es parteix de la premissa que l’educació transcendeix de les quatre parets de l’escola i l’institut per impregnar tota la ciutat. D’aquí que es demana la implicació dels municipis. Prima l’educació en valors i els drets humans.

Pel que fa a l’Aliança Educació 360, té com a base que els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana, també a carrers i places. I que ho fan de forma permanent al llarg del temps. Per això també es demana la complicitat dels municipis. Es tracta d’una iniciativa que agrupa ajuntaments, consells comarcals, consorcis, la Diputació de Barcelona i la de Girona, xarxes i serveis de moviments educatius, serveis de lleure, entitats esportives, centres de recerca, escoles i instituts, i entitats de tota mena.

Turisme

En turisme, Manresa compta amb dues acreditacions importants. La de Ciutats amb Caràcter, de l’Agència Catalana de Turisme, i el segell Biosphere sobre sostenibilitat. El primer defineix aquells poblacions amb personalitat pròpia, actives culturalment i amb història. L’acreditació Biosphere reconeix internacionalment organitzacions que dissenyen productes i serveis que busquen l’equilibri entre els àmbits econòmic, sociocultural i el medi ambient.

Els últims segells

Més recentment Manresa ha promocionat el segell de qualitat sanitària alimentària que distingeix aquells restaurants que donen un pas més enllà per tenir cursa de la seguretat, el manteniment dels seus locals, i excel·leixen en termes de seguretat alimentària. Onze restaurants de Manresa han rebut la distinció creada per la regidoria de Ciutat Saludable. El segell es renova cada any .

Finalment, Manresa ha sigut la primera ciutat catalana que ha rebut el segell de Comerç Just. Es tracta d’una distinció atorgada pel programa internacional Fair Trade Towns, que ha impulsat una xarxa de 2.200 ciutats a tot el món, de més de 30 països, compromeses amb un model de vida sostenible. Manresa compta amb una vintena de comerços que ofereixen productes de comerç just.