Regió7

Regió7

14.811.756 euros és el cost final de la clatellada judicial més gran rebuda mai per l'Ajuntament de Manresa

La ciutat, finalment, ha pagat fins al darrer cèntim de la sentència pel solar de les Escodines dedicat actualment a horts urbans

Imatge del solar objecte d’expropiació que acull fa anys horts urbans Sebastián Pulido

14.811.756 euros i 18 cèntims és el total de diners que ha hagut de pagar l’Ajuntament de Manresa per la sentència judicial d’un solar a les Saleses actualment dedicat a horts urbans.

El preu final és la suma del preu just que va establir el jutge, 11.117.406,31 euros, més la quantitat total d’interessos: 3.694.349,87 euros.

El darrer pagament es va realitzar el passat 17 de maig, segons ha explicat l’Ajuntament requerit per aquest diari.

Són 14.811.756 euros pagats per un solar de 5.200 metres quadrats al carrer Saleses número 9, entre les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig.

La xifra final és molt significativa perquè si va semblar una bestiesa que el jutge condemnés l’Ajuntament a pagar 11,1 milions d’euros pel solar no ho és menys que només els interessos hagin acabat pujant a gairebé 3,7 milions d’euros.

Interessos de 16 anys 

Com van arribar els interessos a sumar tal quantitat de diners? Doncs, el pronunciament judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) afirmava que els interessos de l’operació començaven a comptar el 31 de juliol del 2007. Així que la xifra és el resultat de 16 anys durant els quals han anat engruixint-se. Això dona una mica més de 230.000 euros a l’any.

Toca ara recapitular com es va gestar la clatellada judicial més forta rebuda mai per l’Ajuntament de Manresa. Després que Regió7 fes pública la sentència el 19 de març del 2011, poc abans de les eleccions municipals que es van celebrar el mes de maig, els partits d’oposició CiU, PP i CUP van assegurar no haver estat informats per l’equip de govern del PSC, ERCi ICV del procés judicial que ja portava anys en marxa.

Les tres formacions d’oposició van assegurar que no havien pogut seguir el cas perquè en cap moment no se’ls havia comunicat ni donat a entendre que podria derivar en una sentència que ja es mostrava com a molt més greu per als interessos de la ciutat que la del Casino o qualsevol altra de coneguda fins ara. 

En la valoració inicial, l’Ajuntament de Manresa oferia pel terreny 363.000 euros, mentre que els amos en demanaven 26,4 milions. Des de l’any 2014 l’Ajuntament ha anat pagant anualitats i el resultat final ha estat que ha hagut de desembossat 40 vegades més diners dels que pretenia.

 El 2011 va arribar la sentència, que tot i rebaixar a més de la meitat les pretensions de la propietat ha suposat una autèntica morterada per a les arques públiques.

Disset anys de malson continuat 

Els moments clau de l’operació un a un:

 • El 21 de juliol del 2006, Jordi Ramentol Garcia-Milà, actuant aleshores en nom de Béns i Patrimonis Olesans SL, va presentar a l’Ajuntament un escrit advertint de la voluntat d’iniciar, per ministeri de la llei (el dret dels afectats urbanísticament a exigir que siguin expropiats després de 5 anys sense que l’Administració hagi mogut fitxa), un expedient d’expropiació forçosa amb relació a la finca de 5.200 m2 situada al carrer de les Saleses número 9 de Manresa.
 • A l’advertiment el va seguir la presentació, un any més tard, el 31 de juliol del 2007, d’un càlcul amb el valor de la finca. L’expedient administratiu va concloure amb la determinació del preu just per part del Jurat d’Expropiació de Catalunya, Secció de Barcelona, de data 18 de juliol del 2008, per valor d’1.228.263 euros.
 • Tant els propietaris expropiats com l’Ajuntament van presentar sengles recursos al TSJC.
 • El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va dictar sentència el 8 de febrer del 2011 en què declarava la procedència de l’expropiació i desestimava el recurs de l’Ajuntament. Va estimar parcialment el recurs dels propietaris, que va anul·lar la valoració anterior, i va marcar que el preu just de la finca expropiada havia de ser d’11.117.406 euros més interessos.
 • L’Ajuntament va presentar al Tribunal Suprem recurs de cassació i confiava que rebaixés el preu de l’expropiació.
 • El 8 de juny del 2011, l’Ajuntament va ordenar el pagament a favor dels expropiats de l’import corresponent al que considerava que valia el solar: 347.529 euros.
 • Els propietaris expropiats van sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 15 d’abril del 2013, l’execució provisional de la sentència.
 • Els propietaris van sol·licitar el pagament del diferencial del preu just (10.769.876 euros) en 4 anys juntament amb els interessos legals fins al 31 de març del 2013 (2.760.609 euros), a més dels interessos que es continuessin meritant.
 • L’Ajuntament va presentar un escrit d’oposició i oferia la possibilitat de pagar-ho en 7 anys. Així mateix es manifestava la no conformitat de l’Ajuntament amb la concreció dels interessos.
 • L’Ajuntament i els amos del solar van acordar formalitzar un conveni de transacció judicial per al pagament de l’expropiació, que el ple va aprovar el juliol del 2013.
 • El 28 de gener del 2014 el Suprem va confirmar la sentència del TSJC i va desestimar el recurs de cassació.
 • El novembre del 2015, el TSJC va sentenciar a favor de l’Ajuntament en un plet per decidir qui tenia el domini de la finca expropiada mentre no es pagava tot el preu.
 • El desembre del 2018, l’equip de govern va afirmar en la presentació del pressupost del 2019 que l’Ajuntament treballava amb la hipòtesi que els interessos de l’expropiació equivaldrien, aproximadament, al pagament d’una anualitat, el que suposarien uns 1,5 milions d’euros.
 • El 30 d’abril de l’any 2020 , el ple de l’Ajuntament va aprovar l’atorgament de la cessió d’ús a favor de l’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines dels terrenys situats al carrer de les Saleses número 9 i 10 per utilitzar-los com a horts urbans per part dels veïns.
 • Durant el 2020, l’Ajuntament va fer el pagament de la darrera quota del principal de l’expropiació del terreny, 1,5 milions.
 • El 2020, l’Ajuntament situa al pressupost del 2021 1,5 milions per pagar els interessos mentre negociava amb els propietaris l’import definitiu. El mateix fa en el pressupot del 2022.
 • 17 de maig del 2023. L’Ajuntament de Manresa enllesteix el darrer pagament de la clatellada.

Compartir l'article

stats