L'Ajuntament de Solsona preveu que les obres que han de permetre solucionar els problemes de la coberta del pavelló vell que causen goteres no comencin fins passat el proper estiu.

«Jo diria que les obres s'iniciaran de cara al setembre», diu la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, a Regió7. Els grups de Junts i ApS-CUP van mostrar la seva preocupació per aquest fet, i el govern va explicar que, si finalment és possible, les obres començaran abans, però que després de consultar-ho amb algunes constructores, cap d'elles tenia disponibilitat fins passat l'estiu.

Tot i això, Barrera explica que l'actuació no comprometrà l'activitat que s'hagi de fer dins del pavelló ja que, «com que es treballarà des de dalt de la teulada, el pavelló es podrà continuar fent servir sense problema».

L'estat de la coberta actual fa temps que genera goteres. «Des de fa molt temps s'ha intentat fer petites reparacions però hi continuaven apareixent goteres. Llavors es va fer un estudi per saber com estava la coberta i una de les solucions que es van plantejar va ser fer una teulada nova sobre l'existent», diu la regidora sobre els detalls que caracteritzaran aquesta actuació. El fet de tractar-se d'una xapa conjunta que minimitzarà la presència de juntes s'eliminarà el problema de les goteres.

A més, Barrera va avançar que amb aquesta actuació s'aprofitarà per deixar uns suports a la coberta per tal que en un futur, quan es tingui dotació pressupostària, s'hi col·loquin plaques fotovoltaiques.

La reforma de la coberta del pavelló vell és una de les actuacions sorgides del pressupost participatiu dels anys 2020 i 2021, que també va incloure la millora de la seguretat de tres passos de vianants de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre, la renovació i ampliació del nombre de papereres i el canvi de fanals d'una vorera de la pujada del Seminari.

La dotació que s'ha destinat a aquesta actuació és d'aproximadament 49.800 euros. En aquest cas, es destinaran tots els diners de l'anualitat del 2021 a aquesta actuació.