Solsona vota aquest dijous congelar les taxes i els impostos per al 2023

El canvi més significatiu és la proposta de doblar la factura d’escombraries a les llars que no participin en la recollida selectiva

Redacció

L’Ajuntament de Solsona votarà aquest dijous congelar les taxes i els impostos. L’actualització de les ordenances fiscals per al 2023 és el principal punt de l’ordre del dia del Ple extraordinari, que se celebrarà a dos quarts de vuit del vespre. També es nomenaran els representants al Consell de la Gent Gran del Solsonès i es ratificarà la sol·licitud d’acollir-se als ajuts europeus Next Generation per finançar una obra de renovació de la xarxa d’aigua al sector de Santa Llúcia.

Els canvis que el govern municipal proposa introduir a les ordenances fiscals responen a conceptes puntuals. Així, per exemple, la taxa de recollida d’escombraries preveu doblar la factura (70,36 euros trimestrals) a aquells habitatges que no han recollit els cubells i, per tant, s’entén que no participen en la recollida selectiva. Pel que fa als serveis funeraris, s’incorporen els preus del nou servei opcional de llibre de condolences i els preus dels fèretres, ja que a partir d’ara l’Ajuntament prestarà el servei directament per abaratir-ne el cost. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’altra banda, recupera la bonificació de la totalitat de la quota per als titulars de vehicles catalogats com a històrics.

El Ple també votarà el nomenament de Joan Arnau i Ollé com a vocal de l’assemblea general del Consell Consultiu de la Gent Gran del Solsonès, en representació del Consell de la Gent Gran de Solsona, i de Ramon Vilaginés i Puit, en representació de l’Ajuntament.

Finalment, es porta a la ratificació del plenari l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de sol·licitar una subvenció al programa Next Generation per al projecte de millora i rehabilitació de la xarxa d’aigua de reducció de les pèrdues al sector de Santa Llúcia, pressupostat en 126.900 euros. L’estat de les canonades antigues d’aquest àmbit provoca nombroses fuites, fet que obliga a dur a terme freqüents talls d’aigua, amb el cost econòmic que això suposa per a la gestió del servei. Així mateix, les canonades s’hi van instal·lar sense mesures de protecció del terreny i, en alguns casos, la fondària superior als tres metres dificulta la detecció de fuites. Per això es considera necessari rehabilitar la xarxa existent, instal·lar comptadors telecontrolats i millorar la sectorització del municipi amb cinc nous sectors.