L’Ajuntament de Manresa reconeix preocupació per l’estat de l’habitatge al Centre Històric

La ciutat té un parc de titularitat municipal «força deficitari»

Una vista del nucli urbà de Manresa amb el Centre Històric en primer terme

Una vista del nucli urbà de Manresa amb el Centre Històric en primer terme / Arxiu/Gemma Camps

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa disposa d’un parc d’habitatges de titularitat municipal «força deficitari» i, segons el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències,Jesús Alonso, això suposa un problema més en «una situació de partida força complexa, que genera preocupació, pel que fa al Centre Històric», a l’hora de bastir una política per millorar la situació.

El regidor d’Habitatge ha explicat que el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric ja va recollir l’existència de problemes del parc edificat (habitatges i edificis buits, dèficits de conservació i situacions d’ocupació).

També, la manca de sentit de pertinença al barri d’alguns dels actuals habitants i, des del punt de vista urbanístic, entre d’altres, «l’obsolescència funcional d’una part de la trama urbana».

Per tal d’abordar els principals reptes, l’equip de govern ha aprovat el full de ruta dels pròxims anys. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2024-2027, «on Impulsem [partit al qual pertany Alonso] ha col·laborat decididament», integra i descriu els grans eixos vertebradors de l’acció de govern per aquest període. També recull les idees, el fons i els objectius del pacte per a la formació del govern municipal del Juny de 2023, «que alhora ja estava alineat amb els compromisos que vam agafar amb la ciutadania el Maig de 2023».

 Un dels principals eixos és el que tracta sobre Qualitat de Vida, i dins d’aquest, un dels protagonistes essencials n’és l’habitatge, explica Alonso. 

La principal missió del PAM en aquest àmbit és «fer front als reptes de l’Habitatge», segons el regidor responsable de l’àrea, i entre les actuacions principals hi ha les de fomentar l’habitatge a la Ciutat, promoure la conservació i la mobilització del parc d’habitatge desocupat o «intervenir en ocupacions que generin alteració de la convivència veïnal»

Alonso subratlla la determinació de la regidoria de Llicències i Activitats per la millora de l’eficàcia i eficiència de la tramitació de les llicències urbanístiques en col·laboració amb les entitats professionals. 

Afirma que «16 de les 77 accions a les quals el PAM fa al·lusió a l’apartat Qualitat de Vida corresponen a accions de responsabilitat directa que depenen de la meva regidoria», l’equivalent a un 21%, i les accions amb interdependència directa «amb les meves competències arriben fins al 41,6% del mateix Eix Qualitat de vida». Segons el regidor, «el binomi habitatge-Centre Històric» és un dels que desperta més preocupació i, per tant, més interès al si del govern.

Barris amb futur

El Projecte «Barris amb futur: el Centre Històric de Manresa», que ha proposat l’Ajuntament de Manresa a la Generalitat de Catalunya, «confiem que pugui tenir una enorme incidència al Centre Històric, perquè apunta directament a l’activitat comunitària com a matèria primera amb la qual construir projectes sociourbans de canvi de les condicions de vida al barri o al municipi», afirma el regidor Jesús Alonso

L’Ajuntament, històricament, ha impulsat al Centre Històric (Barri Antic, Escodines i part la part més antiga de Vic-Remei) actuacions de millora com el  Pla Integral de Revitalització del Nucli Antic (PIRNA) o el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH).

Ara, amb el Projecte Barris amb futur es confia a desenvolupar metodologies comunitàries en la intervenció social i urbana que «ens ajudin a avançar en dos fronts principals: La revitalització, via enfortiment del capital social i la rehabilitació, a través de la recuperació física i econòmica del barri». Segons Alonso, el projecte pot arribar a constituir «una nova esperança per a enfrontar un repte majúscul a una part significativa del Centre Històric».

Generar atracció

El regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, assegura que cal ser «capaços de generar atracció i presència per part de la ciutadania». 

Dos bons exemples que potencialment poden ajudar a unir el Centre Històric i generar noves dinàmiques en els fluxos de mobilitat de la gent són el recentment estrenat Museu del Barroc de Catalunya, que ocupa una posició estratègica entre Escodines i Barri Antic, o el conjunt de la Fàbrica Nova que ha d’esdevenir un nou pol de coneixement amb prop de 90 habitatges assequibles

Alonso afirma que «certament, l’esforç és majúscul, però no impossible si ens esforcem, som perseverants i hi aportem la màxima dedicació i il·lusió».

Altres actuacions són Impulsar l’Observatori de l’Habitatge a Manresa i els microcrèdits.

Generar pisos socials

  • Via concessió de drets de superfície sobre sòl municipal. Algunes actuacions d’habitatge cooperatiu provenen de plantejaments de l’anterior mandat, com ara la promoció de La Raval al Carrer Hospital (17 habitatges d’obra nova) o la Carretera de Santpedor (subvenció a la rehabilitació de 15 habitatges de lloguer). D’altres, plantejades des de fa un parell d’anys, s’han tramitat i aprovat ara pel Ple de la Corporació. Es tracta dels habitatges de la Carretera del Pont de Vilomara (60 habitatges socials de lloguer, règim cooperatiu). Aquestes operacions es tanquen en base a la concessió de drets de superfície sobre sòl municipal, en que , al cap de 75 anys, l’habitatge construït pels Agents Socials, passa a formar part del parc municipal.  
  • Via conveni amb un promotor públic de sòl i sostre. L’altra gran opció és generar habitatge mitjançant Conveni amb Promotor Públic de sòl (Incasòl).
  • Via promoció pública directa mitjançant l’empresa municipal Forum. El regidor d’Habitatge assegura que a hores d’ara s’estan estudiant una vintena de possibles emplaçaments que formaran part de Pla d’Habitatge Local. Aquesta via s’estén també a les rehabilitacions.